3) De noodzaak van veilige dataopslag en -deling

In het digitale tijdperk is gegevensbeveiliging een essentieel aspect geworden van moderne bedrijfsvoering. Organisaties genereren en verzamelen enorme hoeveelheden gegevens, variërend van klantinformatie tot bedrijfskritische gegevens. Het veilig opslaan en delen van deze gegevens is niet alleen belangrijk om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, maar ook om te voldoen aan de steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. In dit derde deel van onze blogserie zullen we de noodzaak benadrukken om data veilig op te slaan en te delen in de organisatie. We kijken naar de risico’s die slechte beveiliging met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering, werpen een blik op de juridische aspecten waarmee organisaties rekening moeten houden, en benadrukken het belang van inzichtelijke gegevenstoegang.

Risico’s voor bedrijfsvoering

Een gebrek aan adequate gegevensbeveiliging kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Hackers en andere kwaadwillende personen hebben steeds geavanceerdere methoden om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Denk aan persoonsgegevens van klanten, financiële gegevens of bedrijfsstrategieën. Als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot financiële schade, reputatieverlies en zelfs juridische gevolgen. Bedrijven kunnen het vertrouwen van klanten verliezen en daardoor klanten kwijtraken. Daarnaast kunnen ze te maken krijgen met boetes en sancties van toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, bij schending van de gegevensbeschermingswetgeving.

Juridische aspecten

Op het gebied van gegevensbescherming zijn er strikte wet- en regelgevingen van kracht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa en vergelijkbare wetgevingen wereldwijd. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens veilig te verwerken en te beschermen. Dit betekent dat ze passende technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen. Bij het niet naleven van de wet- en regelgeving kunnen organisaties aansprakelijk worden gesteld voor datalekken en andere inbreuken op de gegevensbeveiliging. Dit kan leiden tot hoge boetes, gerechtelijke procedures en reputatieschade.

Inzichtelijke gegevenstoegang

Een bijkomend risico van het delen van gegevens via Excel-bestanden of andere onbeveiligde methoden is het gebrek aan controle over wie welke gegevens kan zien. Wanneer gegevens in spreadsheets worden gedeeld, is er geen duidelijk inzicht in wie toegang heeft tot welke informatie. Dit kan leiden tot onbedoelde gegevensblootstelling, waarbij gevoelige informatie in handen komt van personen die er geen recht op hebben. Bovendien kunnen gedeelde bestanden gemakkelijk buiten de organisatie terechtkomen, bijvoorbeeld via onveilige e-mailbijlagen, gegevensdragers of externe opslagdiensten. Dit vergroot het risico op datalekken en ongeautoriseerd gebruik van gegevens.

De rol van een dataplatform

Een dataplatform biedt een gecontroleerde omgeving voor het veilig opslaan en delen van gegevens binnen de organisatie. Het stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in welke gegevens toegankelijk zijn voor wie en voor wie niet. Met geavanceerde toegangscontroles en autorisatiemechanismen kunnen beheerders specifieke rechten en permissies toewijzen aan gebruikers op basis van hun rol en verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor een betere beveiliging van gegevens en minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang. Bovendien kunnen gegevens binnen het dataplatform worden versleuteld, waardoor zelfs in het geval van een datalek de gegevens niet bruikbaar zijn voor onbevoegden.

Conclusie

Het veilig opslaan en delen van gegevens is van cruciaal belang voor organisaties om de bedrijfsvoering te beschermen, te voldoen aan wet- en regelgeving en het vertrouwen van klanten te behouden. Onbeveiligde gegevensopslag en -deling via Excel-bestanden brengen aanzienlijke risico’s met zich mee, waaronder financiële schade, juridische gevolgen en het verlies van vertrouwen van klanten. Daarnaast bestaat het risico van onbedoelde gegevensblootstelling en het ongecontroleerd delen van gegevens buiten de organisatie. Een dataplatform biedt een oplossing door een gecontroleerde omgeving te bieden voor het veilig opslaan en delen van gegevens, met inzichtelijke gegevenstoegang en geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Het implementeren van een dataplatform is een essentiële stap voor organisaties die de risico’s van slechte gegevensbeveiliging willen minimaliseren en willen voldoen aan de huidige gegevensbeschermingsnormen.