Volledig in control

Kunnen wij u verder helpen?

Heeft u nog vragen of wilt u even sparren over data? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons. Net zo makkelijk.

ONZE AANPAK

Leesbare bedrijfslogica

Het los zien van techniek en bedrijfsspecifieke kennis heeft zich inmiddels bewezen bij bedrijven in verschillende branches, van verschillende omvang en met uiteenlopende data-uitdagingen. Het komt erop neer dat de bedrijfsspecifieke kennis en de broninformatie wordt vastgelegd in leesbare configuratie bestanden, die worden gebruikt door de verschillende lagen om te zorgen voor een gevuld datawarehouse en analyse modellen, waarmee geanalyseerd, gerapporteerd en gedeeld kan worden.  

Door het scheiden van techniek en bedrijfsspecifieke kennis is de kennis van uw onderneming niet verweven in de techniek en andersom. Vergelijk het met een draaiorgel, het draaiorgelboek kan in verschillende draaiorgels. U blijft dus wendbaar en kunt de bedrijfsspecifieke kennis eenvoudig hergebruiken in andere softwaretools, maar zelfs ook bij andere leveranciers. 

Deze methodiek zorgt ervoor dat meer medewerkers in staat zijn om uitbreidingen te doen aan het dataplatform. Er hoeft immers alleen maar een beschrijving gemaakt te worden in de configuratie om de onderliggende laag van informatie te voorzien. Er komt vrijwel geen technische kennis kijken bij het doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen. Tevens is duidelijk te zien, wat er al gemaakt is en kan er zelfs tegelijkertijd door meerdere medewerkers aan een omgeving gewerkt worden.  

Ook zorgt het scheiden van bedrijfslogica en techniek ervoor dat uw definities op één plek staan. Hierdoor voorkomt u dat verschillende delen van uw rapportageplatform afwijkende definities gaan bevatten, bijvoorbeeld bij latere doorontwikkelingen. 

Uniek model

Ontdek ons unieke model voor datawarehousing

Robuust

  • Onderhoud-baarheid
  • Definities op 1 plek
  • Toekomst-ready

Bedrijfslogica scheiding

Uw bedrijfslogica wordt gescheiden van de technische invulling. Dit maakt de oplossing wendbaar en beheersbaar

Database agnostisch

Onze oplossing werkt diverse database platformen (o.a. Azure SQL, SQL Server (on-premise), Databricks, Synapse)

Volledige controle

Zonder technische kennis kunt u het datamodel gebruiken en zelfs uitbreiden!

Techniek

Bewezen trackrecord

De methodiek die wordt toegepast neemt veel werk uit handen en kan op basis van eenvoudige regels, een optimaal datamodel aanleveren. Dit model is overzichtelijk en werkbaar voor de rapportagebouwer en zeer geschikt voor self-service BI. Hiervoor maken wij gebruik van automatisering, met behulp van onze generator die zorgt voor de vertaling van uw bedrijfsspecifieke logica naar techniek. De generator regelt de inrichting van het dataplatform maar ook de zichtbare onderdelen zoals metingen en kolommen. Relaties tussen feiten en dimensies worden automatisch opgesteld en het is mogelijk om zowel row-level security als object-level security toe te passen door een paar simpele handelingen in de configuratie.  

Deze methodiek heeft zich bewezen bij grote bedrijven, waar nu al meer dan 70 datamodellen worden opgesteld die voorzien in een grote variëteit aan informatiebehoeften. Ook werken al deze modellen op exact dezelfde wijze, waardoor het beheersbaar, wendbaar en migreerbaar is. Elk model werkt namelijk op dezelfde wijze en zo wordt voorkomen dat er een wildgroei aan oplossingsrichtingen ontstaat, waarbij er een afhankelijkheid ontstaat van een bepaald persoon, die als enige weet hoe het in elkaar steekt.  

Verder is deze oplossing database agnostisch, het werkt op diverse database platformen, namelijk Azure SQL, SQL Server (on-premise), Databricks, Synapse etc. 

Inmiddels is deze methodiek ook succesvol ingezet bij kleinere organisaties. De oplossing wordt in een aantal gevallen simpelweg uitgebreid door een business analist en waar nodig bieden wij ondersteuning bij de complexere vraagstukken. Denk hierbij aan complexe berekeningen, lastige transformaties van data naar informatie of speciale bronnen die opgehaald moeten worden. 
 
Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de oplossing nog verder te verhogen is er een webapplicatie in ontwikkeling waarmee de generator binnenkort aangestuurd kan worden. Wij willen self-service BI hiermee nog dichter naar de gebruiker brengen. Hiermee is het hele model te beheren en uit te breiden via een webpagina zonder technische kennis. 

Goede rapportage vereist juiste data en soms is er ook aanvullende data nodig. Bronsystemen staan erom bekend om niet altijd correcte of volledige data te leveren. Er kunnen zaken dubbel in voorkomen of er staan simpelweg fouten in, die lastig met terugwerkende kracht te corrigeren zijn. Er is dan behoefte aan een plek waar dit soort zaken ingesteld kunnen worden, hiervoor is de Master Data App opgezet. Hierin kunnen correcties en uitbreidingen worden vastgelegd, die ingeladen worden in het datawarehouse als bron.  

Datakwaliteit is belangrijk om te zorgen voor juiste rapportages. Met dit onderdeel kunt u zelf zorgen voor regels om de datakwaliteit in de gaten te houden en direct bij het signaleren de juiste afdeling op de hoogte te stellen dat er een correctie in de bron nodig is. Dit voorkomt veel correctiewerk in de rapportage, want wat in de bron niet meer fout staat, staat ook automatisch juist in uw rapportages.  

Monitoring

We bieden u volledig inzicht in en controle over uw eigen data, definities en laadprocessen.

Inzicht

Door data uit allerhande bronnen te schonen, modelleren, combineren en aggregeren krijgt u nieuwe inzichten

Self service BI

Een datamodel dat u voorziet van vrijwel onbegrensde rapportagemogelijkheden brengt u eindelijk Self service BI!

Resultaat

Managed self-service BI

Met onze oplossing zet u een belangrijke en waarschijnlijk finale stap naar echte managed Self-Service BI. Inmiddels hebben wij meerdere jaren ervaring met deze aanpak en daarom geven wij onze volledige commitment. Wij gaan niet voor een korte termijn aanpak waarbij we even iets neerzetten en weer gaan, maar geloven in een lange termijn relatie. Een aantal van onze datawarehouses draaien al meer dan 10 jaar. Dat gaat niet vanzelf, maar vergt bij zowel het ontwerp als de inrichting bepaalde kennis en ervaring met het schrijven van performante code. Daarbij monitoren we de omgeving en kijken of er optimalisaties nodig zijn. Suboptimale code kost in de cloud namelijk extra geld. Hier geldt dat de lange termijn aanpak loont; een transformatie die ten tijde van de ontwikkeling technisch goed werkt en snel informatie oplevert kan door omstandigheden incorrect of fors trager (en dus duurder) worden.  

Wij leveren een self-service BI omgeving, die wij volledig voor u beheren. Elke werkdag staat uw data klaar om u van de nodige informatie te voorzien. Wij zorgen ervoor dat de omgeving blijft functioneren en mocht er iets optreden dat niet hoort, gaan wij direct aan de slag om het te verhelpen.  

U hoeft alleen nog maar de visualisaties te (laten) maken in bijvoorbeeld Power BI. Geen gedoe meer met het ophalen en omzetten van data, al dit vervelende, tijdrovende en foutgevoelige werk is al gedaan. U verbind met het heldere model en begint met het realiseren van mooie rapportages en inzichten. En komt u er niet uit? Dan staan wij klaar om u verder te helpen!