1) Is een dataplatform wel (of niet) sexy!?

Natuurlijk begrijpen we dat de wereld van BI niet de meest sexy kant van het bedrijfsleven is. Maar laten we eerlijk zijn, wie wordt er nou niet opgewonden van het idee om sneller en beter beslissingen te kunnen nemen? En wie wil er nou niet een bedrijf dat efficiënt draait en minder kost? Dat zijn de voordelen die een dataplatform met zich meebrengt en waar het allemaal om draait. Maar voordat u denkt dat het allemaal rozengeur en maneschijn is, moeten we u waarschuwen dat er heel wat valkuilen op de loer liggen bij de realisatie van zo’n platform. Gelukkig nemen wij u in deze blogserie mee en schetsen we niet alleen de voordelen, maar ook de uitdagingen en veelgemaakte fouten. En als kers op de taart prikken we de ballon door van de verkooppraat die u nergens brengt, maar die wel vaak wordt gebruikt om u te imponeren. Wij beloven u dat u na het lezen van deze serie alles weet wat u moet weten over dataplatforms, zonder dat u zich een weg hoeft te banen door eindeloze technische verhalen. Dus blijf ons volgen en laat u inspireren door de mogelijkheden die een dataplatform biedt!

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het belang van data en willen deze gebruiken om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en betere beslissingen te nemen. Toch is het voor veel bedrijven nog een uitdaging om deze informatie op een gestructureerde en efficiënte manier te beheren. In plaats daarvan worden individuele personen belast met het uitvoeren van handmatige data-analyses in tools zoals Excel of Power BI. Dit begint met leuke inzichten, maar leidt uiteindelijk vaak tot fouten en het ontstaan van verschillende versies van de waarheid. Daarnaast is dit een proces waar veel tijd in gaat zitten van de medewerkers. En in een tijd als deze kunt u uw mensen wel andere dingen laten doen!?

Dataplatform

Een data platform kan hierbij uitkomst bieden. Het stelt bedrijven in staat om alle relevante gegevens en bedrijfslogica op één centrale plaats op te slaan en te beheren, waardoor de kans op fouten aanzienlijk verkleind wordt. Door gebruik te maken van een data platform, worden definities eenduidig en ontstaat er geen verwarring over wat bepaalde gegevens betekenen. Daarnaast is er sprake van het opbouwen van historie over relevante gegevens uit de bronnen. Deze historie ontbreekt bij handmatige verzameling vaak ook, aangezien opbouw van historie pas start bij de realisatie dat de betreffende informatie relevant is. Op dat moment ontbreekt de mogelijkheid om trends te onderzoeken en moet u eerst geruime tijd data opbouwen voor u historische inzichten kunt realiseren.

Centrale opslag

Een groot voordeel van een data platform is dat het ook de mogelijkheid biedt om analyses te delen en samen te werken, waardoor kennis niet langer bij individuele personen ligt opgeslagen, maar beschikbaar wordt voor het hele bedrijf op basis van de centraal vastgelegde definities. Dit leidt tot meer transparantie en een betere samenwerking binnen het bedrijf. Alle gemodelleerde informatie is beschikbaar voor alle personen waarvoor dit relevant is. Bij individueel opgebouwde rapportages wordt door meerdere personen of afdelingen vaak aan dezelfde informatiebehoefte gewerkt. Helaas ontstaan hierbij toch vaak verschillende werkwijzen en uitkomsten. Zo zien we regelmatig dat 5 verschillende afdelingen zich bezig houden met de meest cruciale vraagstukken en toch allemaal met andere getallen op de proppen komen.

Zodoende kan een data platform helpen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Door het centraliseren van de gegevens en de mogelijkheid om gegevens te analyseren op een gestructureerde manier, kunnen bedrijven betere beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van aannames. Zo kan bijvoorbeeld een productiebedrijf op basis van gegevens in het platform beslissen om de productie van een bepaald product te verhogen of te verminderen, waardoor er minder verspilling en meer efficiëntie ontstaat. Maar voor elke bedrijfstak zijn casussen te bedenken die waardevol inzicht bieden.

Conclusie

Al met al biedt een data platform dus niet alleen de mogelijkheid om de informatiebehoefte van je bedrijf te vervullen, maar het maakt het proces ook efficiënter, minder foutgevoelig en zorgt voor een betere samenwerking tussen medewerkers en afdelingen. Wanneer u als bedrijf serieus aan de slag wilt gaan met data en het optimaliseren van bedrijfsprocessen, dan is een data platform een onmisbaar instrument.

Als u nu enthousiast bent geworden, maar zich afvraagt hoe een data platform uw bedrijf kan helpen, lees dan onze blogposts die volgen. Hierin schetsen we hoe een goed ontworpen platform uw bedrijf kan voorzien van waardevolle inzichten en betere besluitvorming kan stimuleren. Maar let op, voordat u zich volledig stort op het bouwen van een data platform, raden we u aan om ook onze blogpost over veelgemaakte fouten in de ontwikkeling van een dataplatform te lezen. Hierin bespreken we valkuilen en hoe u deze kunt vermijden. En als laatste, als u de verkooppraat rondom data-hypes wilt doorprikken, lees dan onze aankomende blogpost waarin we praatjes over gebakken lucht op de hak nemen.